Lidenskap for Alaskan Malamute

Kennel Ryger Polar

Hei, vi er en turglad familie på 5 + 2 Alaskan Malamuter. Vi flyttet til Ombo i Ryfylket i 2018 for å kunne bo i mer naturskjønne omgivelser sammen med våre 4 beinte. Vår første Malamute "Shiva" fikk vi i 2017 (død 2024)og ble fort glad i henne og rasens kvaliteter. I 2019 bestemte vi oss for å utvide flokken med en hann hund "Alfa" som også har funnet seg godt til rette i familien. Sommer 2023 ble flokken til 3 og Ylva kom til oss på Ombo. 

Alle avls hundene har gode kvaliteter både etter rasens krav til standard og retningslinjer i avl, di har begge et bra gemytt og lunne og egner seg derfor godt i avl.

Vi starter opp et lite hundeoppdrett på Ombo og fokuser på hundenes hverdags trivsel og brukshund egenskaper som trekkhund, tur, kløvbærer og masse familie kos. 

Hundens "brukshund" egenskaper står sterkt ifm med hundens trivsel, og dette settes også som et krav til våre valpe kjøpere å følge opp. Et etablert friluftsliv er derfor viktig. 

Vi forplikter oss til  å følge retningslinjene i avl og oppdrett til NKK og Oppdretterkontrakt i Norsk Alaskan Malamute Klubb

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i rasen

Alaskan Malamute  

Norsk Polarhund klubb

Kontakt 

Nyheter: 

Oppdateres ved nye kull.

 


Ryger var navnet på en folkegruppe eller stamme i folkevandringstiden og vikingtiden i Norge. Rygene var folket i det sørlige Vestlandet, omtrent tilsvarende dagens Rogaland. Det er rygene som er opphavet til landskapsnavnet Rogaland. Rygene nevnes så langt tilbake som på 500-tallet. Rygene er også omtalt i Snorres kongesagaer. I Harald Hårfagres saga forteller Snorre om slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre skal ha kjempet mot blant annet ryger. I Olav den helliges saga nevnes rygene som en av gruppene som kjempet mot Olav den hellige i slaget på Stiklestad. 

Der av navnet: Kennel Ryger Polar i Ryfylke.

Lag din egen hjemmeside gratis!
footer-01.design-01 .footer-columns { display: none; }